Zeocin(TM) (solution) - 500 mg (5 x 1ml) (ant-zn-05)
Blasticidin (solution) - 50 mg (5 x 1 ml) (ant-bl-05)
HEK-Blue(TM) CLR Selection - 10 x 1 ml (hb-csm)
Puromycin (solution) - 500 mg (1 x 50 ml) (ant-pr-5b)
Phleomycin (solution) - 500 mg (25 ml) (ant-ph-5b)
Blasticidin (powder) - 1 g (ant-bl-10p)
Zeocin(TM) (solution) - 5 g (50 ml bottle) (ant-zn-5b)
Blasticidin (solution) - 500 mg (50 ml bottle) (ant-bl-5b)
HEK-Blue(TM) Selection - 10 x 1ml (hb-sel)
Zeocin(TM) (powder) - 5 g (powder) (ant-zn-5p)
Zeocin(TM) (solution) - 5 g (50 x 1 ml) (ant-zn-5)
Zeocin(TM) (powder) - 1 g (powder) (ant-zn-1p)